Životno osiguranje

 
   
 
 
 
godine
 
EUR
Osigurana suma predstavlja iznos u EUR na koji klijent želi da osigura svoj život za slučaj smrti.