Životno osiguranje

 
   
 
 
 
godine
 
EUR
 
%
Osigurana suma koju klijent ugovara treba da odgovara visini kredita, a trajanje osiguranja dužini na koju je kredit ugovoren.