Putno osiguranje


Putno osiguranje mora biti zaključeno pre nego što osiguranik otputuje u inostranstvo, odnosno u trenutku zaključenja polise osiguranik mora boraviti u Republici Srbiji. U suprotnom polisa će se smatrati nevažećom i troškovi lečenja neće biti nadoknađeni.
Ponuda putnog osiguranja koja je trenutno na sajtu ne uključuje pokriće za Covid-19.

Individualno za boravak u kontinuitetu

Putno osiguranje obezbeđuje pre svega zdravstvenu zaštitu tokom boravka u inostranstvu.
Budite sigurni, osigurajte se.

IZABERITE

Porodično

Ovo osiguranje zaključuju roditelji ili staratelji godina starosti od 19 do 70 za sebe i svoju decu, rođenu u braku ili van braka, usvojenu ili decu uzetu na izdražavanje do navršenih 18 godina.

IZABERITE

Individualno sa više ulazaka

Ova vrsta osiguranja namenjena je osobama koje često putuju. Sa jednom polisom dobijate pokriće za više putovanja u toku određenog vremenskog perioda i to za onoliko dana koliko odaberete.

IZABERITE