Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 
Napomena: Članovima porodice smatraju se supružnici ili vanbračni partneri i deca, koja su po zakonu izdržavana lica do navršene 18. godine života, odnosno do navršene 26. godine u slučaju da se nalaze na redovnim studijama.
 
Član 1:
   
 
 
Član 2: